Vogels vliegen,

vissen zwemmen

en kinderen spelen...


SPEL-COUNSELING 

"wat is dat nu?"

= Kinderen helpen of 'counselen' door gebruik te maken van spelen

Spel: Kinderen praten vaak niet gemakkelijk over hun problemen of moeilijke dingen die ze hebben meegemaakt. Ze kunnen hun gevoelens moeilijker onder woorden brengen. Soms zijn ze zich zelfs niet eens bewust van wat er zich allemaal afspeelt onder hun huid omdat kinderen veel meer dan volwassenen in het "nu" leven. Het is ook iets dat kinderen gaandeweg leren als ze groter worden: woorden geven aan gevoelens en ervaringen. 

Via spel kunnen zij echter, bewust of onbewust, tonen waar ze mee bezig zijn. 

Spel is hun natuurlijke eerste taal.

Binnen spelcounseling zal het fantasiespel gestimuleerd worden en tot ontplooiing gebracht worden zodat het kind een manier heeft om zich te uiten, om andere ervaringen op te doen en om te experimenteren met nieuw gedrag.

Counseling: spelcounseling heeft heel veel overeenkomsten met speltherapie maar er zijn enkele verschillen.  De focus ligt bij counseling op psychosociale problemen van het kind, daar waar psychotherapie zich ook bezig houdt met psychopathologische en psychiatrische problemen. 

Je zou dus kunnen zeggen dat het verschil tussen counseling en therapie gradueel is: 

* coachen is kortdurend en actiegericht 

* counseling richt zich daarnaast ook naar gevoelens, gedachten, enz., is dus diepgaander 

* therapie is het meest intensief en is nodig wanneer je als persoon niet meer kan functioneren.

Binnen counseling wordt er geen diagnostiek gedaan. 

Counseling focust op toekomstgericht en ontwikkelingsgericht werken zodat het kind (en zijn gezin) zo gauw mogelijk weer zelf verder kan. Het verleden wordt meegenomen in dit proces maar vormt niet de focus. Binnen counseling staat ego-versterking (=opbouwen van zelfkennis en -vertrouwen) centraal.


De spelcounseling vertrekt vanuit een cliënt-centered basishouding. Dit wil zeggen dat de waarden echtheid (waarachtig zijn), aanvaarding (de cliënt aanvaarden in zijn wezen) en transparantie (eerlijk verwoorden wat er inwendig leeft) kernwaarden zijn van de counselor.


Dit filmpje van de NVVS (Nederlandse vereniging voor speltherapie) legt kort uit wat spelcounseling  inhoudt:   https://www.youtube.com/watch?v=eRwJhtLFaK8Arthur (4) is zijn papa te vroeg verloren. Bij elke situatie die hij speelt komt er een ziekenwagen langs. "Want je weet nooit wanneer er iemand gewond of ziek kan geraken." Op het einde van zijn proces blijft de ziekenwagen langskomen maar neemt hij een minder grote plek in bij het spel. Hij kan er gewoon staan, net zoals papa er ook altijd zal zijn in zijn hart. Maar het leven kan ook terug verder geleefd worden.

tags: speltherapie speltherapeut spelcounselor spelcoaching kindertherapie kindercounseling kindercoach kindercoaching Meetjesland Oost-Vlaanderen Assenede Evergem Lembeke Kaprijke Eeklo Maldegem