Verloop proces

  1. Tijdens een kennismakinggesprek wordt er door de ouders een beeld geschetst van de aanmeldingsvraag. Hier wordt afgetoetst of spelcounseling een antwoord kan bieden op deze vraag. Indien spelcounseling niet de aangewezen manier lijkt, wordt gezocht naar een geschikte doorverwijzing. Een kennismakingsgesprek is niet verplicht, er kan ook meteen gestart worden met de begeleiding.
  2. Tijdens een eerste gesprek wordt de vraag verhelderd en er wordt gepoogd om zicht te krijgen op de ruimere situatie.
  3. Daarna volgen er 3 à 5 verkennende, observerende spelsessies met het kind. Binnen deze sessies wordt er een eerste vertrouwensband opgebouwd en krijgt de spelcounselor zicht op het kind. Soms toont het kind ook een andere hulpvraag dan de ouders/opvoeders... Bij voorkeur vinden deze sessies tijdens de observatiefase wekelijks plaats. Later in de begeleiding kunnen sessies ook tweewekelijks plaatsvinden. 
  4. Na deze observaties en minimum na elke 5 spelsessies volgt er een oudergesprek waarin het verloop van de counseling toegelicht wordt en er doelstellingen voor de begeleiding opgesteld worden of aangepast worden. Het is belangrijk dat ouders ondersteund worden zodat verandering voor het kind mogelijk wordt. Indien nodig of gewenst kan de ouderbegeleiding frequenter vastgelegd worden naast de spelcounseling of worden er gezinsgesprekken/gezinsspelsessies georganiseerd. 

Hoe lang de counseling uiteindelijk zal duren is moeilijk te voorspellen en hangt sterk af van het kind, zijn omgeving en de vraag. Gemiddeld mag je rekenen op +/- 15 à 25 sessies. Maar vaak geeft ook de observatiefase al voldoende antwoorden om weer verder te kunnen.

Soms wordt ook de ouder of een ander familielid uitgenodigd in de spelkamer om bijvoorbeeld de band tussen ouder en kind te versterken, de ouder te helpen meespelen en gebruik te maken van beeldtaal naar het kind, ...

(vanaf april 2019) Er kan ook voor gekozen worden om spelcounseling aan te bieden tijdens de schooluren of op school zelf. Er wordt dan een (weliswaar beperkt) aanbod speelgoed meegenomen naar de school. Het is belangrijk dat de school een veilige ruimte kan voorzien. Spelcounseling op school wordt altijd aangeboden op vraag van ouders en in overleg met school en ouders. Er wordt naast het tarief een bijkomende kilometervergoeding gerekend.


Marie (8) is erg onzeker. In de spelkamer kiest ze voor gezelschapsspelletjes maar als ze denkt dat ze zal verliezen, wordt het lastig voor haar. Ze verandert de regels, ze stopt met spelen, ze wordt boos... Binnen de counseling wordt er eerst voor gekozen om coöperatieve spellen te spelen waarin er samen wordt gewonnen of verloren. Nadien is Marie klaar om tegen de counselor te spelen. Stap voor stap mag er meer tegenspel geboden worden en kan Marie het beter dragen dat de counselor eens wint. Verliezen in het spel staat niet meer gelijk aan zichzelf verliezen.