Fabelnest neemt geen nieuwe aanmeldingen meer aan

Olivia (10) weet niet goed wat ze wil. In de spelkamer is ze afwachtend, ze twijfelt waarmee ze wil spelen en ze vraagt aan de spelcounselor om te kiezen. Wanneer er dan iets gekozen wordt, wil ze na enkele minuten iets anders doen.  Mama herkent dit, thuis geeft ze ook altijd aan zich te vervelen. In de spelkamer wordt ingezet op ego-versterking. Er wordt uitgezocht wie Olivia is. Het speelgoed wordt opgedeeld in "leuk - een beetje leuk - niet leuk". Poppen en winkeltje spelen vindt ze maar niets. Maar Olivia ontdekt dat ze goed kan tekenen en schilderen en dit ook graag doet. Ook het zandspel vindt ze leuk. Samen met haar mama besluit ze om zich in te schrijven aan de kunstacademie. Dit doet haar zichtbaar deugd. Ze kan daar openbloeien en zichzelf verder ontdekken.

Prijzen en voorwaarden


Spelsessie

45 minuten

€40

Intake en oudergesprekken

60 minuten

€40

Kilometervergoeding

vb. verplaatsingen naar school

€0,40 per kmer is in België voor counseling -jammer genoeg- géén terugbetaling mogelijk van de mutualiteit

Nederlandse cliënten kunnen contact opnemen met Olyk kindertherapie.

Er worden geen verslagen gemaakt voor rechtbank, advocaten enz. in het kader van ouderschapsbemiddeling of echtscheidingsprocedures

Indien u de gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve indien mogelijk min 24u op voorhand te verwittigen om te vermijden dat een deel van de kosten wordt aangerekend. 

Gelieve uw kind te voorzien van speelkledij bij een sessie. Fabelnest is niet aansprakelijk voor schade aan kledij door vb. verf, zand, plasticine...