Ouderschapsondersteuning

  • Ouderschapsondersteuning

Iedereen is wel eens zoekende wat een juiste aanpak kan zijn. Samen zoeken kan soms helpen om een andere weg in te slaan. Of om juist ten volle te beseffen dat de ingeslagen weg wel degelijk de juiste is.

Er bestaat niet één "juiste" soort van opvoeden. Elk kind is anders, elke ouder is anders en elk gezin is anders. Het is vooral kwestie de juiste match te vinden tussen al deze componenten. 

Zeker als de ontwikkeling van het kind anders loopt dan gemiddeld of de opvoeding niet zoals verwacht verloopt, kan het helpen om iemand die niet betrokken is, mee te laten kijken. Ouders voelen zich vaak falen of schuldig. Er worden vanuit de omgeving opmerkingen gemaakt die raken zoals "je moet strenger zijn" of "bij mij zou het zo niet lopen" ... waardoor gevoelens van onzekerheid groeien.

Soms worden ouders ook geconfronteerd met eigen pijn, eigen frustraties, eigen tekortkomingen bij de komst van een kind. Dit kan uit het verleden zijn (vb. relatie met eigen ouders...) maar ook in het heden (vb. zelf weinig zelfvertrouwen hebben als ouder, moeilijk nee kunnen zeggen ...)

Het is de bedoeling dat we samen nadenken, samen zoeken naar wat past bij jullie. Wat helpend is voor jullie, dat is de juiste weg! Ouders worden hierin gezien als de expert van hun kind. Het is vooral de bedoeling om het denkkader en het draagvlak van ouders te ondersteunen en te vergroten. Praktische opvoedingsondersteunende tips om uit te proberen hebben daarin hun plaats maar het gaat ruimer dan dit. Verbinding tussen ouder en kind staat centraal in de ondersteuning. 

Vaak kan beeldtaal met behulp van zandspel of duplo helpen om op een andere manier zicht te krijgen op de zorg.

De vraag naar ouderschapsondersteuning kan ook los van de spelcounseling gevraagd worden.

Mama Stéphanie heeft het gevoel dat de band met haar zoontje Gust (4) niet sterk genoeg is. Gust is vaak boos op haar, roept 'stomme mama' en Stéphanie voelt zich dan afgewezen en gefaald als moeder. Papa kan beter overweg met Gust. Zij spelen vaak buiten en voetballen samen. 

 Tijdens de sessies gaat Stéphanie samen met Gust en de counselor de spelkamer in, dit voelt veiliger voor Stéphanie. Ze ontdekt hoe ze kan spelen met Gust en wat hij nog allemaal leuk vindt behalve voetbal. Samen spelen met Playmobil lukt goed. Ook het poppenhuis vinden ze beiden erg leuk. Stéphanie is blij wanneer Gust zijn poppetje op het mamapoppetje haar schoot laat zitten om te knuffelen. ' Avonds neemt ze hem bij haar op schoot om televisie te kijken, ze genieten beiden met volle teugen en dit wordt een vast knuffelritueel. Daarnaast wordt met Stéphanie individueel gekeken naar haar eigen geschiedenis en ervaringen.