Verloop van een spelsessie

Tijdens een spelsessie mag een kind voornamelijk zelf kiezen waarmee het speelt. De counselor stemt af op het kind en speelt mee als dat mag van het kind. De spelcounselor benoemt wat het kind en de speelfiguren doen, voelen, denken... Dit geeft erkenning aan het kind en zijn leefwereld.

Volwassenen verwerken moeilijke gebeurtenissen of gevoelens door ze te delen, door erover te praten. Vaak met verschillende mensen, soms ook een professional. Hiermee worden andere perspectieven gezocht of wordt er gezocht naar (h)erkenning. 

Bij kinderen gaat dit proces net zo, alleen is het voor hen gemakkelijker om het medium spel te gebruiken in plaats van taal. Of een combinatie van beiden. De counselor benoemt gevoelens/gedachten/... van de personages en dit geeft erkenning aan het kind. Spelverhalen kunnen een andere verloop of afloop krijgen, dit kan zorgen voor herkadering van een gebeurtenis.

Wanneer thema's binnen de sessies terugkomen geeft dit aan dat dit voor het kind een belangrijk thema is. Deze thema's worden binnen oudergesprekken teruggekoppeld en besproken.

Veelal blijven deze thema's binnen de verhulling* en wordt er in het spel gezocht naar andere mogelijkheden, oplossingen, antwoorden, ... 

Ouders hebben graag de behoefte dat hun kind komt 'praten' omtrent moeilijke gebeurtenissen maar wat een kind kan uitspelen in zijn spel, werkt vaak door op een dieper niveau. 

Soms is het ook nodig dat er uit de verhulling gewerkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omtrent vragen van de ouders naar het kind toe. Ook hier werk ik graag op een creatieve, speelse manier. Vb. door naspelen, praatpapieren, gesprekken of gebeurtenissen uittekenen ...


* binnen de verhulling wil zeggen dat het niet woordelijk benoemd wordt, maar dat er in het spel en met beeldtaal rond gewerkt wordt