Voor wie?

Jaspers (5) ouders zijn gescheiden, hij vertoont veel scheidingsangst en hij mist zijn papa heel erg. In zijn spel speelt hij week na week dat het huis, waar ze met vier in woonden, in brand staat. Papa kan Jasper redden en hem mee naar huis nemen maar mama en zus niet. Zij worden maar net op tijd door de brandweer gered en meegenomen naar een ander huis. De counseling kan afgerond worden wanneer ook mama en zus samen met papa en Jasper uit het huis kunnen ontsnappen. Ook thuis lijkt iedereen terug zijn plek wat te hebben gevonden.

Cliënt-centered spelcounseling is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 tot en met 12 jaar en hun gezin(nen). Ook oudere kinderen die graag spelen en/of zich creatief uiten kunnen baat hebben bij spelcounseling en zandspelcounseling.

Spelcounseling kan kinderen helpen met emotionele of psychosociale problemen. Soms is er iets gebeurd waardoor er zorgen zijn. Soms merken volwassenen dat een kind zich niet lekker in zijn vel voelt door het gedrag dat een kind stelt.

Vaak hebben ouders of verzorgers de vraag "wat gaat er in het hoofd van mijn kind om?" of "waarom gedraagt mijn kind zich zo?"

Zeker bij jonge kinderen of minder taalvaardige kinderen is spelcounseling een prachtige, unieke methode om zicht te krijgen op hun beleving.

Concreet kan het gaan om o.a.:

* moeilijke gebeurtenissen 

zoals een echtscheiding, 

overlijden, 

verlieservaring, 

verhuis, 

ziekenhuisopname, 

een wijziging in gezinssamenstelling, 

geboorte, 

schoolverandering,

...


* emotionele moeilijkheden 

zoals weinig zelfvertrouwen, 

last hebben van (hoog)gevoeligheid, 

faalangst, 

woedebuien, 

zich vaak verdrietig voelen, 

angsten, 

nachtmerries, 

erg gesloten of verlegen zijn, 

problemen met uiten van gevoelens, 

moeilijke aanvaarding van een label of een beperking

...


* sociale moeilijkheden 

zoals pesten of gepest worden, 

moeilijk kunnen samenspelen, 

moeilijk gezag kunnen aanvaarden, 

moeilijk kunnen omgaan met regels, 

moeilijk met verliezen/falen kunnen omgaan,

...


Binnen spelcounseling wordt er géén diagnostiek gedaan. Daarvoor richt u zich best tot een psycholoog, psychiater of een diagnostisch centrum (CLB, COS, kinderpsychiatrie, revalidatiecentrum...). 

Kinderen "met een label" zijn echter wel van harte welkom en kunnen ook veel baat hebben bij spelcounseling voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.